Leverancier van brandblusmiddelen

Brandpreventie Twente is leverancier van brandblussers (brandblusmiddelen) en allerlei andere producten op het gebied van brand-preventie, branddetectie en brandveiligheid.

Brandpreventie Twente levert o.a.:

 • Brandblussers (1 tot 12 kilo)
  • CO2-blusser
  • Poederblusser
  • Lithiumblusser
  • schuimblusser
  • vetbrandblusser
 • Brandslanghaspels en werkhaspels
 • Haspelkasten
 • Noodverlichting
 • Blusdekens
 • Bedrijfsnood-, ontruimings- en calamiteitenplannen
 • Ontruimingsplattegronden en -tekeningen
 • Pictogrammen
 • Transparant- en Noodverlichting
 • Rookmelders

Wilt u meer informatie, een prijsopgave, brandblusmiddelen bestellen of een afspraak maken?
Bel 06 51 28 21 23 of stuur ons een e-mail.

Controle brandblusmiddelen

Behalve uw verzekeringmaatschappij eisen ook de Arbowet, de Wet Milieubeheer en de arbeidsinspectie periodieke controle, keuring en onderhoud. Blusapparatuur dient daarom jaarlijks gecontroleerd te worden door een gecertificeerd onderhoudsbedrijf. Brandpreventie Twente is gecertificeerd specialist en adviseur op gebied van brandpreventie en brandveiligheid en wij kunnen al uw apparatuur controleren, keuren en onderhouden.

Voor officieel gecertificeerde keuring en onderhoud van uw brandblusapparatuur bent u bij Brandpreventie Twente aan het juiste adres!

Wettelijk vastgestelde normen

Controle en onderhoud wordt gepleegd conform de wettelijk vastgestelde normen NEN 2559 (draagbare blustoestellen), NEN 2659 (verrijdbare bustoestellen) en NEN-EN 671-3 (brandslanghaspels). Binnen de NEN 2559 ligt het (uitgebreid) onderhoud, de revisie en de levensduur van het brandblusmiddel vast. De controle volgens deze norm moet minstens 1x per jaar worden uitgevoerd, waarbij de gebruiker in een logboek (maandelijks) de staat van zijn blustoestellen moet vermelden.

Keuring en onderhoud brandblussers / brandblusmiddelen

Eens per vijf jaar dient er uitgebreid onderhoud te worden gepleegd. Dit geldt uitsluitend voor schuimblussers. Met dit onderhoud wordt onder andere de vulling van de blusser vervangen. Wanneer een brandblusser een leeftijd van tien jaar heeft bereikt, dient deze geheel gereviseerd te worden. Dit revisieonderhoud heeft betrekking op zowel CO2, schuim- als poederblussers. Na twintig jaar is elke brandblusser per definitie afgekeurd en dient deze buiten gebruik te worden gesteld.

Onderhoud brandslanghaspel

Het onderhoudsschema van een brandslanghaspel ziet er relatief eenvoudig uit. Er dient jaarlijks onderhoud te worden gepleegd waarbij de werkdruk en watertoevoer worden gecontroleerd. Elke vijf jaar dient te brandslanghaspel op druk te worden beproefd. Een brandslanghaspel kent geen wettelijk vastgestelde afkeuringstermijn.

Keuring en onderhoud kleine brandblusmiddelen

Voor de controle van en het onderhoud aan kleine blusmiddelen beschikt de Brandpreventie Twente over een 24-uurs servicedienst en een vulstation (extern) dat volledig aan de officiële voorschriften voldoet.
Bij calamiteiten zijn wij direct oproepbaar. Met beschikking over een uitgebreide (mobiele) werkplaats, controleren wij bij u op locatie.

Droge blusleiding (of stijgleiding)

– Lage druk 24 bar / Hoge druk 60 bar
Brandpreventie Twente controleert en verricht onderhoud aan droge stijgleidingen conform NEN 1594. Wellicht kent u dit systeem onder de naam droge stijgleiding, droge blusleiding of droge brandleiding. Deze brandbeveiligingsinstallatie wordt gebruikt in gebouwen met meerdere bouwlagen.

Noodverlichting

Een noodverlichtings-installatie dient altijd door een onafhankelijke bron te worden gevoed. Wanneer de netspanning uitvalt, blijft een noodverlichting-armatuur branden of wordt geactiveerd. Bij rookontwikkeling (en stroomuitval) is het van groot belang dat vluchtwegen duidelijk zijn aangegeven, zodat aanwezigen het gebouw zo snel mogelijk kunnen verlaten. De jaarlijkse onderhoudsplicht van noodverlichtingsinstallaties is opgenomen in het Bouwbesluit, de Bouw verordening en de Arbo-wet. Bij continue noodverlichting wordt elk jaar de lamp vervangen, om te voorkomen dat deze zijn maximale levensduur bereikt. Vanwege capaciteits-afname wordt de accu’s van noodverlichtingarmaturen elke vier jaar vervangen.

Verbandtrommels

De Arbo-wet schrijft voor dat de inhoud van verbandtrommels jaarlijks gecontroleerd dient te worden. Tijdens de controle wordt gekeken naar o.a. houdbaarheidsdatum van de verbandmiddelen. De verbandtrommel wordt eventueel aangevuld en voorzien van een goedkeuringssticker.

Calamiteiten- en ontruimingsplannen (NEN 8112)

Om bij calamiteiten snel en efficiënt te kunnen reageren is het noodzakelijk dat er een calamiteitenplan aanwezig is. In een calamiteitenplan is aangegeven welke handelingen er dienen te worden uitgevoerd in geval van ontruiming. Daarnaast bevat het calamiteitenplan overzichts-tekeningen waarop vluchtroutes, verzamelplaatsen en locaties van blusmiddelen zijn aangegeven. De Arbo-wet verplicht werknemers de instructies uit het calamiteitenplan te kennen. Brandpreventie Twente verzorgd Calamiteiten- en ontruimingsplannen.

Rookmelders

In woningen die gebouwd zijn voor 2003, zijn meestal geen rookmelders aanwezig. Rookmelders zijn sinds 2003 verplicht bij nieuwbouw. Zorg voor veiligheid in huis. Het is raadzaam om rookmelders in huis te hebben. deze detecteren rook of warmte en geven een duidelijk geluidssignaal. Het beste is om de rookmelders te koppelen, zodat u op elke plaats in huis kunt horen dat er brand is. Brandpreventie Twente levert rookmelders en wij kunnen de rookmelders ook voor u plaatsen.