Voor officieel REOB gecertificeerde keuring en onderhoud brandblusapparatuur bent u bij Brandpreventie Twente aan het juiste adres!

Keuring en onderhoud brandblusapparatuur

Regelmatige controle van uw apparatuur is uw zorgplicht!

Brandpreventie Twente kan de periodieke controle, keuring, onderhoud en navulling van uw blusmiddelen en overige apparatuur voor u verzorgen.

Brandpreventie Twente verzorgd de keuring en onderhoud brandblusapparatuur:

  • Brandblussers (CO2-blusser, poederblusser, lithiumblusser, schuimblusser, vetbrandblusser – 1 t/m 12 kg)
  • Brandslanghaspels en werkhaspels
  • Haspelkasten (afmeten e.d.)

Naast bovenstaande producten leveren wij ook:

  • Blusdekens
  • Bedrijfsnood-, ontruimings- en calamiteitenplannen
  • Ontruimingsplattegronden en -tekeningen
  • Pictogrammen
  • Transparant- en Noodverlichting
  • Rookmelders

Wilt u meer informatie, producten bestellen of een afspraak maken?
Voor keuring en onderhoud brandblusapparatuur, bel 06 51 28 21 23 of stuur ons een e-mail.

Keuring en onderhoud van brandblusapparatuur en blusmiddelen

Keuring en onderhoud van blusmiddelen is een essentieel onderdeel van brandpreventie. Kleine blusmiddelen, zoals brandblussers en brandslanghaspels, vallen onder de REOB, de Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen. Alle draagbare en verrijdbare blustoestellen moeten minimaal één keer per jaar worden gekeurd (NEN2559). Brandslanghaspels moeten ook jaarlijks worden gekeurd (NEN EN 671-3). Dit omdat, indien ze aanwezig moeten zijn, ze ook moeten werken en zo het bedoelde oppervlak kunnen bestrijken.

Het onderhoud van blusmiddelen en brandslanghaspels zal worden uitgevoerd zoals is gespecifieerd volgens het kwaliteitssysteem CCV Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB). Versie 5.0 + C1. Het betreft hier Deelgebied A, zoals aangegeven in bijlage 2.

Legionella besmetting

Het stilstaande water in brandslangen kan bij bepaalde temperaturen legionellabacterie huisvesten. Om besmetting van legionella tegen te gaan, moeten de hoofdkranen van de brandslanghaspels zijn verzegeld.

Naast de algemene keuring doen bedrijven er verstandig aan de blusmiddelen regelmatig ook zelf na te lopen. Ook is het van belang te controleren of medewerkers weten waar de brandblussers hangen en hoe ze werken.

Controlepunten voor bedrijfshulpverleners

Zijn al uw bedrijfshulpverleners (BHV-ers) op de hoogte van locatie, controle en gebruik van de blusmiddelen?
Hangen de blusmiddelen nog op de juiste plaats? Zijn de blusmiddelen recent gecontroleerd en gekeurd door een erkend bedrijf? Zit de borging nog op de blusmiddelen? Zijn de gebruiksinstructies goed te lezen? Voor de verschillende typen brandblussers zijn verschillende controle en onderhoudsactiviteiten nodig (volgens NEN 2559)

Schuimblusser (NEN 2559)

Jaarlijks onderhoud: controle borgpen, druk, blusstof en lekkages. Uitgebreid onderhoud na 5 jaar: leeghalen van de blusser, inwendige inspectie, hervullen met nieuwe schuim.
Revisie na 10 jaar: leeghalen van de blusser, inwendige inspectie, ijken en hervullen met nieuwe schuim. Uitgebreid onderhoud na 15 jaar: leeghalen van de blusser, inwendige inspectie, hervullen met nieuwe schuim. Na 20 jaar is einde levensduur blusser.

Poederblusser (NEN 2559)

Jaarlijks onderhoud. Revisie na 10 jaar: leeghalen van de blusser, inwendige inspectie, ijken en hervullen met nieuwe poeder. Na 20 jaar is einde levensduur blusser.

Vetbrandblusser (NEN 2559)

Jaarlijks onderhoud: controle borgpen, druk, blusstof en lekkages. Uitgebreid onderhoud na 5 jaar: leeghalen van de blusser, inwendige inspectie, hervullen met nieuwe speciale schuim.

Revisie na 10 jaar: leeghalen van de blusser, inwendige inspectie, ijken en hervullen met nieuwe schuim. Uitgebreid onderhoud na 15 jaar: leeghalen van de blusser, inwendige inspectie, hervullen met nieuwe speciale schuim. Na 20 jaar is einde levensduur blusser.

CO2 blusser (NEN 2559)

Jaarlijks onderhoud. Revisie na 10 jaar: leeghalen van de blusser, inwendige inspectie, ijken en hervullen met nieuwe CO2. Na 20 jaar is einde levensduur blusser.

De verrijdbare blusser dienen volgens NEN 2659 worden onderhouden.

Brandhaspels (verplichte jaarlijkse keuring)

Brandslanghaspels moeten volgens de NEN EN 671-3 gecontroleerd en indien nodig gerepareerd worden. De controle is verplicht en moet jaarlijks worden uitgevoerd. Elke 5 jaar dient de brandslanghaspel op druk te worden beproeft.