REOB certificaat en CIBV certificering

  • Welke deskundigheid moet een installateur hebben?
  • Houdt het bedrijf zich aan de installatie voorschriften voor bijvoorbeeld brandmeldapparatuur?
  • Houdt een bedrijf daarbij ook rekening houdt met de wettelijke voorschriften?

REOB certificaat en CIBV certificering

REOB staat voor Regeling Erkende Onderhoudsbedrijven Brandbeveiliging.
Brandpreventie Twente is REOB gecertificeerd. Wij hebben CIBV ingeschakeld om aan die kwaliteitsstandaard te voldoen. CIBV is een onafhankelijke certificatie instelling die heeft vastgesteld dat Brandpreventie Twente voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Het REOB Certificaat staat voor kwaliteit, vakmanschap, kennis en ervaring. Met het REOB certificaat onderscheidt Brandpreventie Twente zich van niet gecertificeerde bedrijven. CIBV controleerd bedrijven op het voldoen aan de criteria die staan in de REOB kwaliteitsregeling m.b.t. onderhoud van (kleine) blusmiddelen.

Het onderhoud van blusmiddelen en brandslanghaspels zal worden uitgevoerd zoals is gespecifieerd volgens het kwaliteitssysteem CCV Certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen (REOB) versie 5.0 + C1 – 2020 v5. Het betreft hier Deelgebied A zoals aangegeven in bijlage 2.

Brandpreventie Twente is REOB-gecertificeerd controleur voor onderhoud van kleine blusmiddelen.

Regelmatig onderhoud, dat spreekt toch voor zich?

Een brand succesvol blussen is alleen mogelijk met een gedegen opleiding en regelmatig geïnspecteerde blusapparatuur. De Arbo-wet en de Wet Milieubeheer eist dat u uw blusapparatuur onderhoud volgens NEN 2559. Bovendien eisen ook de meeste verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten periodiek onderhoud volgens deze norm.

In de NEN 2559 worden onderhoudsprocedures en de werkzaamheden gedetailleerd weergegeven. Onderstaand worden de stappen globaal weergegeven.

  1. Jaarlijks onderhoud door een REOB-gediplomeerde controleur.
  2. Vijf jaarlijks uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van nat en schuimblussers.
  3. Revisie na tien jaar, de blusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd, de slang, pistolen en patroon moeten worden afgeperst en geijkt.
  4. Na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud wederom plaats.
  5. Na twintig jaar moeten blussers worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

REOB-gediplomeerd controleur

Let op: de NEN 2559 norm schrijft voor dat het onderhoud uitgevoerd moet worden door een bevoegd persoon. In Nederland is dat de REOB (Regeling Erkende Onderhoudsbedrijven Brandbeveiliging): gediplomeerde onderhoudsmonteur kleine blusmiddelen. In dienst bij een REOB gecertificeerd onderhoudsbedrijf.

In Nederland zijn nog veel bedrijven die niet REOB zijn. Dit kan voor problemen zorgen als u aanspraak op uw verzekering moet maken.

Brandpreventie Twente, voor erkende (REOB) controle en keuring

Bel 06 51 28 21 23 of stuur ons een e-mail.

Meer informatie over Keuring en onderhoud brandblusapparatuur